Ochrona prywatności

Przywiązujemy ogromną uwagę do ochrony prywatności użytkowników serwisu Gotujmy.pl. Dlatego prezentujemy dokument, wyjaśniający zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o Użytkownikach.


Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników


Ze względu na sposób funkcjonowania usług serwisów internetowych w tym również serwisu Gotujmy.pl, zalecana jest rejestracja Użytkownika w serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja ułatwi posługiwanie się takimi usługami jak system komentarzy, fora dyskusyjne czy system wprowadzania przepisów kulinarnych, naliczania punktów i okazjonalnego przyznawania nagród za aktywność w ramach serwisu Gotujmy.pl. Podkreślamy, że wypełnienie formularza rejestracyjnego jest w pełni dobrowolne i nieobowiązkowe.

Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, jak również inne zebrane przez nas dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze serwisu Gotujmy.pl, w strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników serwisu Gotujmy.pl. zajmująca się administracją bazy.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych


Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku


Na podstawie uzyskanych od Użytkowników informacji i danych, a także na podstawie danych technicznych związanych z logowaniem się do serwisu i poruszaniem po nim, sporządzane są zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawnianie podmiotom trzecim. Zestawienia statystyczne nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników.

Cookies


W celu personalizajci serwisu Gotujmy.pl, używamy tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Gotujmy.pl na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają informacji statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron portalu Gotujmy.pl. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu Gotujmy.pl. Nie odpowiadamy za stosowanie cookies na innych stronach internetowych, dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Gotujmy.pl.

Informacje zawarte w logach dostępowych


Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników. Stosownie do zapisu art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji w tym w szczególności numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Linki do innych stron internetowych


Umieszczamy na stronach serwisu Gotujmy.pl linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron, natomiast zachęcamy użytkowników do zapoznania się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Niniejsza deklaracja odnosi się wyłącznie do danych gromadzonych przez wydawców serwisu Gotujmy.pl w ramach tegoż serwisu.

Zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu Gotujmy.pl


Rozwój technologii oraz rozwój serwisu Gotujmy.pl mogą powodować, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o czym Administrator będzie zawsze informował na łamach serwisu.

Kontakt


W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z serwisu Gotujmy.pl czy możliwości kontaktu z nami, prosimy o wysyłanie uwag na adres: support@gotujmy.pl

POLECANE