Odp: Tit! Tit! Codziennie Konkurs Dafi!!!! 24 dzbanki do rozdania!!!

1. Górna włóknina polipropylenowa, anionowa żywica jonowymienna, granulowany węgiel aktywny impregnowany srebrem , dodatkowy element filtrujący o strukturze gąbczastej, Dolna włóknina polipropelynowa

2. Dzięki temu, że jest impregnowany srebrem węgla wewnątrz