Regulamin Konkursu - Moja potrawa w Wielkanocnym Wydaniu Specjalnym

Oficjalny regulamin Konkursu - Moja potrawa w Wielkanocnym Wydaniu Specjalnym.

         
ocena: 4/5 głosów: 3
Regulamin Konkursu - Moja potrawa w Wielkanocnym Wydaniu Specjalnym
fot. Fotolia
1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Moja potrawa w Wielkanocnym Wydaniu Specjalnym (dalej zwanego: „Konkursem”) jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora jak też oraz na stronie internetowej gotujmy.pl.
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.
1.6. Nagrody przeznaczone dla laureatów Konkursu jest zamieszczenie przepisu wraz ze zdjęciem w Wielkanocnym Wydaniu Specjalnym oraz karta podarunkowa IKEA o wartości 100zł.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:

2.1. Konkurs będzie ogłoszony na stronie internetowej gotujmy.pl.
2.2. Żeby wziąć udział w konkursie należy w formularzu dodania przepisu zakliknąć opcję konkurs wybierając nazwę, do którego przepis na trafić. W tym przypadku "Konkurs - Moja potrawa w Wielkanocnym Wydaniu Specjalnym".
2.3. Konkurs będzie trwał 17 lutego do 2 marca. Wyniki konkursu ogłosimy najpóźniej 7 marca.


3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:

3.1. Konkurs polegać będzie na zamieszczeniu przepisu z podanej listy: mazurka, paschę, babę, pasztet, przekąski z jajek, jajka po szkocku, wielkanocną sałatkę, wielkanocne jeżyki dla dzieci, wielkanocne mięso, do wielkanocnego koszyczka (zajączki, kurki, baranki).
Osoby biorące udział w konkursie same decydują czy chcą dodać przepisy konkursowe. Laureatów konkursu wybiera Komisja Konkursowa w składzie redakcji portalu gotujmy.pl
3.2. Laureatami Konkursu w liczbie 10 zostaną osoby, których zgłoszenia konkursowe zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze. Wyniki Konkursu potwierdzi Komisja Konkursowa.
3.3. Jedna osoba może wygrać jedną nagrodę.
3.4. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.
3.5. Nicki laureatów zostaną podane w aktualności konkursowej oraz zamieszczone w Wielkanocnym Wydaniu Specjalnym.
3.6. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3.7. Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty, przepisy i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
3.8. Po zakończeniu konkursu laureaci zostaną poproszeni o przesłanie zdjęć w dużych rozmiarach - rozdzielczość minimum 5 megapikseli (Mpx).


4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:

4.1. Laureaci wyłonieni zostaną najpóźniej najpóźniej 7 marca.
4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej za pośrednictwem skrzynki profilowej "redakcja".
4.3. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w terminie 28 dni od dnia otrzymania od laureata danych koniecznych do wysyłki.
4.4. W przypadku braku dostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 14 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
4.5. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
4.6. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:

5.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w konkursie, niezwłocznie, na adres mailowy konkursy@burdamedia.pl w treści podając nazwę Konkurs - Moja potrawa w Wielkanocnym Wydaniu Specjalnym.