Regulamin konkursu Tchibo smakuje Tchibo inspiruje

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie "Tchibo smakuje, Tchibo inspiruje".

         
ocena: 5/5 głosów: 1
Regulamin konkursu Tchibo smakuje Tchibo inspiruje
I. Organizator Konkursu

Organizatorem konkursu jest serwis gotujmy.pl

II. Definicje pojęć

1. Serwis – witryna internetowa dostępna pod adresem głównym
gotujmy.pl wraz z udostępnionymi tu funkcjonalnościami służącymi do
przeprowadzenia konkursu „Tchibo smakuje, Tchibo inspiruje”.
2. Organizator – właściciel domeny gotujmy.pl oraz serwisu internetowego
funkcjonującego pod adresem gotujmy.pl.
3. Konkurs – projekt nazwany „Tchibo smakuje, Tchibo inspiruje”, realizowany przez
Organizatora przeprowadzany na stronie internetowej https://gotujmy.pl,
szczegółowo opisany w niniejszym Regulaminie.

III. Czas trwania

Konkurs trwa od 18.V.2011 do 24.V.2011. W dniach od 18.V. do 24.V. włącznie można
nadsyłać przepisy – 7 dni konkursowych. W dniu 25.V.2011 Jury wyłoni 21 laureatów nagród spośród nadesłanych przepisów, a Organizator ogłosi wyniki na stronie konkursowej w dniu 26.V.2011.

IV. Zasady Konkursu

1.Konkurs polega na stworzeniu i nadesłaniu przepisu na kawę Tchibo Exclusive 100% Arabica, Jury głównie będzie brało pod uwagę kreatywność użytkowników i niebanalny sposób podania.
2. Przepisy można zgłaszać do konkursu w w/w okresie jego trwania wyłącznie w
formie elektronicznej, przesyłając je za pośrednictwem formularza dodawania
przepisów funkcjonującego na stronie konkursu.
3. Każdy użytkownik na konkurs może zgłosić nieograniczoną liczbę przepisów.
4. Każdy przepis musi zawierać autorskie zdjęcie- jest to warunek konieczny.
5. Zgłoszone do konkursu przepisy, publikowane na stronie konkursu mogą być weryfikowane przez Organizatora.
6. W konkursie mogą brać udział tylko przepisy, które w żaden sposób nie naruszają
praw autorskich. Jeżeli Organizator stwierdzi, że przepis lub zdjęcie do przepisu jest
plagiatem, może zdyskwalifikować nadesłany materiał bez informowania o tym
uczestnika, który go nadesłał.
7. W nadsyłanych przepisach nie można zamieszczać nazw własnych produktów,
wymieniać producentów ani dystrybutorów produktów.
8. Nie wolno nadsyłać przepisów, które zostały nagrodzone w innych konkursach.

V. Sposób wyłaniania zwycięzców

1. Jury wyłania dwadzieścia jeden zwycięskich przepisów nadesłanych i zakwalifikowanych do konkursu w dniach od 18.V.2011 do 24.V.2011 (po trzy przepisy za każdy dzień konkursowy).
2. Organizator ogłosi zwycięskie przepisy 26.V.2011 na stronie konkursowej gotujmy.pl.

VI. Nagrody

1. Dwadzieścia jeden równorzędnych nagród (zestaw kawy Tchibo Exclusive 100% Arabica wraz z akcesoriami kawowymi) o wartości 64 zł brutto.

VII. Ogłoszenie wyników

1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie głównej serwisu, oraz stronie konkursowej 26 maja 2011.
Informacja o wynikach konkursu będzie zawierała nicki nagrodzonych
Użytkowników.
2. O wygranej osoby nagrodzone zostaną również poinformowane drogą e-mailową.
Aby otrzymać nagrodę, zobowiązane są one do potwierdzenia swojej tożsamości
(skontaktowania się z Organizatorem) w ciągu 7 dni od chwili ogłoszenia wyników
na stronie gotujmy.pl W przypadku braku takiego potwierdzenia,
nagroda nie zostanie użytkownikowi przyznana.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika
nieprawdziwych danych, uniemożliwiających mu kontakt w związku z
prowadzeniem konkursu w tym również poinformowanie Uczestnika o wygranej,
jeśli Organizator dołożył należytej staranności w zakresie znanych mu informacji.
5. Nagrody zostaną przesłane Użytkownikom przez Sponsora i dostarczone
zwycięzcom kurierem (na terenie Polski) w okresie 14 dni od opublikowania
wyników Konkursu na stronach internetowych Serwisu. Koszt wysyłki pokrywa
Sponsor.
6. Nagrodzeni muszą liczyć się z ewentualnymi opóźnieniami wynikającymi z niedotrzymania terminów dostarczenia przesyłek przez przewoźników.

VIII. Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą brać udział osoby posiadające w serwisie Organizatora konta z
uprawnieniami zwykłego użytkownika.
2. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które mogą podać adres wysyłki
nagród na terenie Polski.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest prawidłowe wypełnienie formularza
przepisu konkursowego w Serwisie (należy podać: nazwę potrawy, składniki oraz
sposób przyrządzania) oraz użycie jako jednego ze składników dowolnego rodzaju i postaci kawy.
4. Zgłoszenie przepisu do konkursu, przy użyciu formularza zgłoszeniowego, jest
jednoznaczne z akceptacją regulaminu, potwierdzeniem autorstwa przepisu oraz
zdjęć oraz z wyrażeniem zgody na stałą publikację w Serwisie, dokonywanie zmian
redakcyjnych przez Organizatora i wykorzystanie przez markę Tchibo
nadesłanych materiałów do celów promocyjnych i marketingowych.
5. Uczestnik Konkursu nie może zgłosić do Konkursu przepisów: skopiowanych z
innych źródeł, zawierających w treści wyrazy wulgarne, przepisów nie własnego
autorstwa, przepisów, które były nagradzane w innych konkursach.

IX. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Konkursu
będzie Organizator. Dane osobowe zgromadzone przez Organizatora będą
przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem.
2. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wysyłki nagród
konkursowych.
3. Na gotujmy.pl będą opublikowane wyłącznie pseudonimy użytkowników.
Wszystkie dane osobowe wymagane w formularzu pozostaną ukryte i zostaną
wykorzystane wyłącznie w celach wysyłki nagród. Imię i nazwisko zwycięzcy
zostanie opublikowane na wyraźne życzenie użytkownika biorącego udział w
konkursie.

X. Postanowienia końcowe

1. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Konkursu określone są wyłącznie w
niniejszym Regulaminie Konkursu oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach
prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych maja
charakter informacyjny.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie gotujmy.pl
3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter
jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego
regulaminu.