Z zawodu bibliotekarz, który lubi fotografować i dobrze zjeść (kolejność przypadkowa).