Prowokacja!

Obserwuj wątek

Odp: Odp: Prowokacja!

cremebrule
 • cremebrule

 • Posty: 1197
 • Przepisy: 29
 • Artykuły: 0
MoNika, ja widzialam ze sie troche smailas piszac pomidor...

Odp: Prowokacja!

pomidor

Odp: Prowokacja!

jarek-energy
no właśnie !

Odp: Odp: Prowokacja!

cremebrule
 • cremebrule

 • Posty: 1197
 • Przepisy: 29
 • Artykuły: 0
w sprawie pomidorow interesujacym wydaje sie badanie ekspresji genu odporności na wirus brązowej plamistości pomidora (TSWV) w roślinach transgenicznych. Celem pracy było wprowadzenie genu białka nukleokapsydu wirusa brązowej plamistości pomidora do pomidora i tytoniu za pośrednictwem Agrobacterium tumefaciens a następnie analiza ekspresji transgenu na poziomie RNA i białka oraz stopnia odporności na porażenie TSWV. W eksperymentach transformacyjnych zregenerowano i ukorzeniono na pożywce z kanamycyną 43 pędy pomidora i 150 pędów tytoniu. Wszystkie uzyskane pędy miały niezmieniony poziom ploidalności. Większość roślin (66.6% roślin pomidora i 86% tytoniu) wykazywała niezmieniony fenotyp. Analiza molekularna dowiodła, że większość (ok. 90%) ocenianych roślin miało poprawnie zintegrowany gen białka nukleokapsydu. Jednak u ponad 20% obserwowano dodatkowe prążki hybrydyzujące z sondą świadczące o integracji większej liczby kopii transgenu, często o zmienionej długości.

Odp: Prowokacja!

pomidor

Odp: Odp: Prowokacja!

malgorzata
A co na to pomidor?

Odp: Prowokacja!

mediana
 • mediana

 • Posty: 429
 • Przepisy: 3
 • Artykuły: 0
hahahahaah nie no padnę skąd to wzięliście hahahahaha

Odp: Prowokacja!

chef
 • chef

 • Posty: 406
 • Przepisy: 16
 • Artykuły: 0
W ostatnich latach pojawiły się liczne doniesienia na temat powiązań biosyntezy etylenu i płci u ogórka. Podjęto próbę sprawdzenia czy w puli genomowego DNA ogórka znajdują się geny homologiczne do sekwencji receptora etylenu z Nicotiana tabacum metodą PCR używając starterów heterologicznych. Otrzymane produkty amplifikacji posłużyły jako sondy w analizie ekspresji. Do badań ekspresji użyto liście, zarodki oraz pąki kwiatowe ogórka w różnych stadiach rozwojowych 1-2 mm, 3-5 mm i 6 –8 mm pozyskanych z różnych pod względem płci genotypów ogórka GY-3 (żeńska), HGY-3 (hermafrodytyczna), B10 (jednopienna) i 2gg (żeńska) oraz liście tytoniu. Analizę ekspresji przeprowadzono metodą Northern blot i RT-PCR dla sekwencji receptora tytoniu oraz fragmentu sekwencji genu 2d4. Sekwencja 2d4 jest wyizolowana z zarodków ogórka i wykazuje podobieństwo do genu HEVER Z Hevea Brasiliensis indukowanego etylenem. W przypadku receptora najsilniejszą ekspresję zaobserwowano w stadium 1-2 mm pąka we wszystkich genotypach, natomiast w przypadku sekwencji 2d4 ekspresja była na bardzo niskim poziomie we wszystkich stadiach rozwojowych pąków i w liściach, w porównaniu do sygnału pochodzącego z zarodka

Odp: Prowokacja!

cremebrule
 • cremebrule

 • Posty: 1197
 • Przepisy: 29
 • Artykuły: 0
dosc istotna sprawa biorac pod uwage ze latwość mnożenia generatywnego i wegetatywnego oraz dokładne poznanie kultur in vitro ogórka spowodowały, że gatunek ten służy jako model w badaniach genetycznych i biotechnologicznych. Ogórek posiada zdolność rozmnażania generatywnego również form poliploidalnych. Mapy genetyczne mogą być rozbudowywane bez większych trudności przy użyciu znanych markerów ze względu na małą liczbę chromosomów. Lista genów ogórka jest na bieżąco uaktualniana i publikowana. Poznano sekwencję i działanie 105 genów. Wśród opisanych są geny odpowiedzialne za dziedziczenie. Od dawna znane są też metody sterowanie płcią ogórka za pomocą odpowiednich substancji chemicznych...

Prowokacja!

chef
 • chef

 • Posty: 406
 • Przepisy: 16
 • Artykuły: 0
Wstępna charakterystyka molekularna genów aktywnych w determinacji płci u ogórka ....

Odpowiedz na/ edytuj Prowokacja!