Z zawodu kucharz, pracuję w tym zawodzie ponad 20 lat.