Co zrobić, żeby miód nie zniknął z naszych stołów

Pszczołom grozi wyginięcie. Parlament Europejski uchwalił rezolucję o ochronie pszczół.

         
ocena: 0/5 głosów: 0
Co zrobić, żeby miód nie zniknął z naszych stołów
Naukowcy szacują, iż produkcja światowej żywności w ponad trzech czwartych uzależniona jest od kondycji sektora pszczelarskiego. Posłowie PE przyjęli niedawno projekt rezolucji w sprawie sytuacji w sektorze pszczelarskim - podaje Serwis Prasowy Parlamentu Europejskiego.

Neil Parish, autor projektu rezolucji  o sytuacji pszczelarstwa w Europie przekonywał, że grozi nam wymarcie pszczół a będzie to miało poważne konsekwencje. Gdy zabraknie pszczół, nasz łańcuch pokarmowy rozpadnie się na poszczególne ogniwa. W dużej mierze za złą kondycją pszczół odpowiadają zmiany klimatyczne, duże zanieczyszczenie środowiska oraz używanie środków chemicznych i nawozów.

Wpływ pszczół na ekosystem

Parlament Europejski zwraca uwagę na korzystny wpływ pszczelarstwa na cały ekosystem, a w szczególności rolny, bowiem 84 proc. gatunków roślin uprawianych w Europie jest zależnych od zapylania

PE apeluje, że należy natychmiast zareagować na kryzys w sektorze pszczelarstwa nie tylko ze względu na efekty ekologiczne, ale także po to, aby chronić pszczelarzy europejskich. Niezbędne jest rozwinięcie badań nad pasożytami i chorobami a także nad innymi potencjalnymi przyczynami, takimi jak ubożenie różnorodności genetycznej oraz uprawa roślin genetycznie modyfikowanych, dziesiątkującymi rodziny pszczół, udostępniając także dodatkowe środki budżetowe na ten cel.

Zanieczyszczenie środowiska a pszczoły

Trzeba podjąć badania nad związkiem między śmiertelnością pszczół a stosowaniem pestycydów, takich jak tiametoksam, imidakloprid, chlotianidyna, fipronil. Dlatego w przyjętym dokumencie posłowie wezwali KE do przygotowania ram programów badawczych.

Parlament podkreślił, że niezbędne jest tworzenie obszarów odnowy zasobów, takie jak np. ugory pszczelarskie, w szczególności w regionach o dużych powierzchniach gruntów rolnych. Trzeba zagwarantować kontrolę i nadzór jakości wód powierzchniowych, gdyż pszczoły silnie reagują na wszelkie pogorszenie jakości środowiska.

Ochrona pszczelarzy w Europie

Parlament zwrócił uwagę, że istnieje potrzeba ochrony europejskich pszczelarzy. Miód pochodzący z krajów trzecich jest  tańszy ze względu na niższe ceny cukru oraz siły roboczej. Dlatego należy zapobiegać nieuczciwej konkurencji ze strony produktów pszczelarskich pochodzących z państw spoza Unii. Niezbędne jest wprowadzenie obowiązku podawania na etykiecie kraju, z którego pochodzi miód.

Komisja powinna zaproponować mechanizm pomocy finansowej dla gospodarstw pszczelarskich zagrożonych w wyniku wymierania pszczół oraz zachęcić wszystkie państwa członkowskie do udzielenia sektorowi pszczelarskiemu  wsparcia. 

Żródło: portalspożywczy.pl