Karty IKEA w katalogu konkursu Gotujmy z Nagrodami

  • 1

Z przyjemnością informujemy, że katalog nagród Gotujmy z Nagrodami rozszerzył swoją ofertę o 70 kart IKEA o wartości 100 zł.

         
ocena: 5/5 głosów: 5
Karty IKEA w katalogu konkursu Gotujmy z Nagrodami
fot. Fotolia
Gotujmy z Nagrodami! to unikatowy konkurs wśród serwisów kulinarnych. Za swoje aktywności na Gotujmy.pl otrzymujesz tzw. "wirtuale", które w każdej chwili możesz wymieniać na atrakcyjne nagrody. Tu nie ma losowania! Jeśli jako pierwszy, masz wystarczającą ilość wirtuali, wybierasz sobie nagrodę i ją otrzymujesz. W danym miesiącu nagradzamy także trzech najbardziej aktywnych użytkowników, którzy otrzymują od nas nagrodę główną. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa, nagrody czekają!
 
Dziś mamy dla Was nowe nagrody! 70 kart IKEA o wartości 100zł. Koszt w wirtualach: 2400

Zobacz zasady, regulamin, tabelę z punktami oraz pakiet nagród >>>

Informacje dotyczące nagrody głównej

Dla kogo nagroda główna?
Nagrodę główną w Konkursie mają możliwość otrzymać Uczestnicy, którzy wykonają Dodatkowe zadanie konkursowe.
 
Co to znaczy dodatkowe zadanie konkursowe oraz gdzie je znajdziesz?
W ramach Dodatkowego zadania konkursowego, Organizator, co miesiąc, do 100 osób, które w poprzednim miesiącu osiągnęły najwyższe pozycje w rankingu najbardziej aktywnych w danym miesiącu Użytkowników, wysyła automatyczną wiadomość na skrzynkę wewnętrzną (profilową) z linkiem zapraszającym do udziału w II etapie Konkursu.
 
Kliknięcie przez Uczestnika w przesłany link oznacza chęć wzięcia udziału w II etapie. Użytkownicy, którzy poprzez kliknięcie w link, zadeklarują chęć uczestniczenia w II etapie, dostają kolejną wiadomość zawierającą jedno wybrane pytanie o tematyce kulinarnej. 3 (trzech) Uczestników, którzy poprawnie i najszybciej odpowiedzą na pytanie, wygrywa jedną z trzech nagród głównych.
 
Czy za nagrody główne są odejmowane wirtuale?
NIE, nagrody główne dostępne są poza katalogiem nagród gwarantowanych oraz nie mają przypisanej wartości punktowej.


Zobacz konkurs z atrakcyjnymi nagrodami >>>


Warunki użytkowania karty:

1. Karta upominkowa IKEA może być użyta wyłącznie w sklepach IKEA.

2. Karta upominkowa IKEA nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Gotujmy.pl ani IKEA.

3. Gotujmy.pl ani IKEA nie ponoszą odpowiedzialności za Karty upominkowe IKEA, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Użytkownikowi.

4. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Gotujmy.pl czy IKEA z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karty upominkowej IKEA.

5. Karta upominkowa IKEA jest kartą bezterminową.

6. IKEA przyjmuje do realizacji w sklepach IKEA wyłącznie Karty upominkowej IKEA nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.

7. Przy realizacji Karty upominkowej IKEA, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty upominkowej IKEA. Reszta środków pieniężnych pozostaje na Karcie.

8. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty upominkowej IKEA.

9. Użytkownik może posługiwać się Kartą upominkową IKEA wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do Karty upominkowej IKEA, z możliwością jej ponownego doładowania.

10. IKEA ma prawo odmówić realizacji Karty upominkowej IKEA w przypadku braku technicznej możliwości realizacji Karty upominkowej IKEA (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym IKEA, uszkodzenia Karty upominkowej IKEA w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie, w innych przypadkach niezawinionych przez IKEA).

11. Karty upominkowe IKEA są kartami tylko i wyłącznie na okaziciela.

12. Doładowania Karty upominkowej IKEA można dokonać bezpośrednio w sklepie IKEA.

13. Potwierdzeniem dokonania doładowania Karty upominkowej IKEA w sklepie IKEA jest paragon niefiskalny lub faktura.

14. Po realizacji Karty upominkowej IKEA, Użytkownik otrzymuje paragon niefiskalny, potwierdzający aktualna wartość Karty upominkowej IKEA.

15. Użytkownik ma prawo w każdym czasie sprawdzenia aktualnej wartości Karty upominkowej IKEA. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w sklepie IKEA.

16. W przypadku zwrotu Towarów dokonywanych w sklepach IKEA przy użyciu Karty upominkowej IKEA, Użytkownik w zamian otrzyma kartę refundacyjną IKEA, na równowartość zwracanych Towarów.

17. Podstawą uznania zwrotu Towaru jest przedstawienie przez Użytkownika oryginału paragonu fiskalnego lub oryginału faktury, potwierdzającego otrzymanie Towaru nabytego przy użyciu Karty upominkowej IKEA.

18. Wydanie Karty upominkowej IKEA nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

19. Karta upominkowa IKEA w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta upominkowa IKEA jest elektroniczna formą bonu towarowego.