Czystość wody

W trakcie rozwoju cywilizacji stan czystości wód stopniowo ulegał pogarszaniu, w rezultacie czego obecnie nie jest on najlepszy.

         
ocena: 5/5 głosów: 2
Czystość wody

Rozwój przemysłu doprowadził do częściowego skażenia większości wód powierzchniowych. Tylko ok 7% wody w rzekach ma najwyższą klasę czystości. Choć stan wód w ostatnich latach ulega poprawie to ciągle około jednej piątej stanowią wody nadmiernie zanieczyszczone. Większość rzek ma najniższą klasę czystości wody. Polska należy krajów ubogich w wodę, odnotowano także pierwsze przypadki suszy hydrologicznej. Coraz częstszymi zjawiskami są kwaśne deszcze. Nadmierne nawożenie pól uprawnych nawozami sztucznymi oraz nieszczelne instalacje kanalizacyjne doprowadziły do skażenia związkami azotu wielu ujęć wody pitnej.

Systemy doprowadzania wody pitnej do mieszkań nie są najlepszej jakości, co często powoduje jej wtórne zanieczyszczenie. Współczesna gospodarka coraz częściej odczuwa niedobór wody dobrej jakości, szczególnie jest to widoczne w dużych ośrodkach miejskich.

Artykuł ze strony WWW.dafi-filters.pl