Światowy Dzień Wody

  • 3

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w grudniu 1992 roku. Każdego roku Światowy Dzień Wody zwraca uwagę na określony aspekt ochrony słodkiej wody - w tym roku tematem przewodnim jest „Woda i praca”.

         
ocena: 5/5 głosów: 4
Światowy Dzień Wody
fot. Fotolia
Powodem ustanowienia Światowego Dnia Wody był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Pierwsze obchody odbyły się w 1993 roku. Ideą obchodów było uświadomienie państwom członkowskim ONZ wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

Corocznie Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem, które zwraca uwagę na określony aspekt ochrony słodkiej wody. W 2016 roku tematem przewodnim jest „Woda i praca”, czyli jak odpowiednia ilość i jakość wody może odmienić życie i los pracowników, a nawet całych społeczności i gospodarek.

Woda
Zdjęcie: Fotolia

Poprzednie hasła, pod którymi odbywały się obchody Światowego Dnia Wody to: w 2015 roku - „Woda i zrównoważony rozwój”,  w 2014 roku - „Woda i energia”, w 2013 roku - „Międzynarodowy Rok Współpracy Wodnej”, zaś w 2012 roku - „Bezpieczeństwo żywności i wody”.

Czy wiecie, że do wyprodukowania 1 kilograma cukru potrzeba aż 80 litrów wody, a do produkcji 1 kg papieru potrzeba 40 litrów wody?! Światowy Dzień Wody obchodzony 22 marca to dobry moment, by przypomnieć sobie, że wodę należy szanować.