Globus Polska inwestuje

Firma Globus Polska zrealizowała kolejny etap inwestycji technologicznych. Ich celem jest dalszy wzrost konkurencyjności firmy na rynku polskim.

         
ocena: 3/5 głosów: 1
Globus Polska inwestuje
Rok 2008, to kolejny rok z rzędu w firmie Globus Polska, który stał pod znakiem inwestycji. W listopadzie br. producent mrożonek warzywnych i owocowych zakończył realizację projektów o łącznej wartości ponad 1 mln euro. Był to już drugi milion euro, który firma przeznaczyła na modernizację zakładów w ciągu ostatnich dwóch lat. Po ubiegłorocznych inwestycjach przedsiębiorstwo zdecydowało się kontynuować modernizację swoich fabryk mając na uwadze zwiększenie konkurencyjności produkcji oraz zmniejszenie obciążeń środowiska.

Inwestycje zostały przeprowadzone we wszystkich czterech zakładach produkcyjnych Globus Polska – w Dąbrowie Chełmińskiej, Ełku, Adamowie i Lipnie. Do każdego z nich zakupiono urządzenia do automatycznego ważenia mrożonek. Dodatkowo, w fabryce w Adamowie zamontowano nowy tunel zamrażalniczy firmy Frigoscandia oraz zmodernizowano maszynownię chłodniczą. W Dąbrowie Chełmińskiej zakupiono nowoczesny kalibrownik wibracyjny, przebudowano halę produkcyjną oraz zmodernizowano system detekcji amoniaku. W Ełku unowocześniono linię produkcyjną do warzyw korzeniowych i zamontowano dwa nowe zestawy pakujące. Natomiast w zakładzie produkcyjnym w Lipnie odnowiono linie blanszujące. Efektem poczynionych inwestycji jest zmniejszenie energochłonności i zwiększenie efektywności procesu produkcji oraz poprawa jakości wyrobów mrożonych. Inwestycje mają także wpływ na poprawę wydajności pracy oraz podwyższenie stopnia bezpieczeństwa obiektów.

Pomimo ogólnego kryzysu gospodarczego i niesprzyjających okoliczności rynkowych firma Globus Polska nie zamierza poprzestać na tych dokonaniach. W roku 2009 zaplanowano szereg inwestycji, których celem jest dalsze zwiększanie efektywności produkcji. Będą to m.in.: zakup kolejnych, specjalistycznych urządzeń technologicznych, uruchomienie linii pakowania owoców mrożonych, czy też modernizacja transportu wewnętrznego.