Lista produktów tradycyjnych - gwarancją jakości?

Producenci żywności mogą złożyć wniosek o wpis na Listę produktów tradycyjnych. To krok korzystny zarówno dla nich jak i dla konsumentów.

         
ocena: 3/5 głosów: 1
Lista produktów tradycyjnych - gwarancją jakości?
Jakie wymogi musi spełniać produkt, żeby został wpisany na listę produktów regionalnych?

Przede wszystkim produkty muszą być elementem tożsamości lokalnej społeczności. Produkt musi być wytwarzany co najmniej 25 lat. Musi być częścią dziedzictwa kulturowego regionu. Posiadać historycznie opracowane metody produkcji i sposoby wytwarzania.Produkty wpisane na listę są przydzielane do jednej z kategorii, takich jak:  mięso świeże i produkty mięsne, sery i produkty mleczne, gotowe dania, miody i inne.

Do tej pory na liście znalazło się 937 tradycyjnych produktów.  Nikt jednak nie ma obowiązku sprawdzania, czy istnieje zgodność pomiędzy zaklarowanym we wniosku procesem wytwarzania a rzeczywistym sposobem produkcji.

Jak złożyć wniosek o wpis na listę?


Lista produktów regionalnych powstaje przy współpracy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz marszałków poszczególnych województw.  Z wnioskiem o wpis na listę należy zgłosić się do marszałka województwa. Sprawdza on, czy produkt spełnia kryteria określone w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 roku - O rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. Jeżeli zaakceptuje wniosek trafia on do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które ostatecznie zatwierdza złożony wniosek. Warto również wspomnieć, że wpis na listę produktów regionalych jest całkowicie bezpłatny.

Jakie są korzyści płynące z wpisu na listę produktów regionalnych?

Konsumenci mają gwarancję kupowania i spożywania produktów najwyższej jakości, a producenci zyskują dzięki zwiększonej sprzedaży danego produktu.