"Karp Zatorski" jako Chroniona Nazwa Pochodzenia

20 maja 2011 Unia Europejska zarejestrowała rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę karp zatorski (ChNP).

         
ocena: 0/5 głosów: 0
"Karp Zatorski" jako Chroniona Nazwa Pochodzenia
Karp zatorski powstaje ze skrzyżowania czystej linii karpia zatorskiego z czystymi liniami: węgierską, jugosłowiańską, gołyską i izraelską. Charakteryzuje się dobrym wygrzbieceniem, zwartą formą i oliwkowym lub oliwkowo-niebieskim kolorem. Jest rybą szybko przyrastającą o wysokiej wydajności mięsnej.

Mięso wyróżnia się delikatnym smakiem i pozbawione jest charakterystycznego dla karpii zapachu mułu. Jest to zasługą czystego środowiska, w jakim jest hodowany.

„Karp zatorski” jest kolejnym po „podkarpackim miodzie spadziowym”, polskim produktem zarejestrowanym przez Komisję Europejską jako Chroniona Nazwa Pochodzenia.