Produkujemy najlepszą żywność na świecie

Rolnicy z UE produkują najlepszej jakości żywność na świecie, przestrzegają restrykcyjnych norm. Teraz musimy zadbać aby europejscy konsumenci wybierali europejskie produkty.

         
ocena: 0/5 głosów: 0
Produkujemy najlepszą żywność na świecie
Żywność produkowana przez rolników w UE jest najwyższej jakości. Zawdzięczamy to ich wiedzy, doświadczeniu, tradycjom, innowacyjności oraz temu, że przestrzegają surowych norm produkcji.

Jednak konsumenci - czy to w UE czy w innych regionach świata - nie zawsze zdają sobie sprawę z wysiłku, jaki jest niezbędny do wyprodukowania żywności wysokiej jakości: zbóż, warzyw, owoców, mięsa, wyrobów mlecznych, olejów i innych tradycyjnych produktów rolnych.

Tymczasem normy (w zakresie bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska oraz dobrostanu zwierząt), jakich muszą przestrzegać europejscy rolnicy, są wyższe niż te stosowane przez ich konkurentów. Między innymi z tego względu europejskim produktom rolnym należy się większe uznanie.

Komisja jest przekonana, że UE może lepiej promować unijne rolnictwo, zachęcając obywateli do kupowania europejskich produktów.

Uproszczenie zasad i zacieśnienie współpracy pomiędzy krajami UE ułatwiłoby zainteresowanym stronom promowanie wyrobów rolnych na większą skalę oraz wprowadzanie ich na nowe rynki.

Pomogłoby to również:

    * rolnikom - którzy otrzymaliby uczciwe wynagrodzenie, odzwierciedlające jakość ich produktów. Podkreślając wysoką jakość tych wyrobów, UE może przekonać europejskich konsumentów, że warto zapłacić za nie wyższą cenę.

    * konsumentom - w dokonywaniu świadomych wyborów podczas zakupów. W tym celu UE mogłaby lepiej promować system znakowania jakości, a także zwrócić uwagę opinii publicznej na obowiązujące w UE normy dotyczące opieki nad zwierzętami oraz ochrony środowiska.

    * odbiorcom sektora rolnictwa (przemysłowi rolno-spożywczemu oraz detalistom) - w poszerzeniu wiedzy na temat szerokiej gamy dostępnych produktów.

Zanim jednak Komisja przedstawi swoje propozycje, chce zasięgnąć opinii rolników, detalistów, eksporterów, konsumentów i wszystkich innych zainteresowanych tym zagadnieniem. Nadesłane wypowiedzi zostaną wzięte pod uwagę podczas rewizji aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży produktów rolnych.

Z myślą o ożywieniu debaty na temat promowania produktów rolnych opublikowano zieloną księgę , w której wskazano kwestie wymagające szczególnej uwagi. Konsultacje trwają do 30 września 2011 r.

W latach 2006-2010 w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) UE przeznaczyła około 259 mln euro na współfinansowanie 190 programów służących promowaniu produktów rolnych.

Źródło: ec.europa.eu