Koniec pasztetów z zająca?

  • 3

Minister Środowiska chce zakazu polowań na zające i kuropatwy. Polski Związek Łowiecki protestuje.

         
ocena: 0/5 głosów: 0
Koniec pasztetów z zająca?

W Polsce żyje coraz mniej zajęcy i kuropatw! Według projektu rozporządzenia Andrzeja Kraszewskiego (Ministra Środowiska) czeka nas wkrótce wprowadzenie zakazu na polowania. Trafi on wkrótce do konsultacji społecznych i międzyresortowych.

W 2010 r. w Polsce było dwukrotnie mniej zajęcy niż w 1991 roku, a kuropatw 2,5 raza mniej! Zagrażają im zarówno rozwój rolnictwa wielkoobszarowego, jak i drapieżniki, m.in. lisy, ale też jenoty, a nawet borsuki czy ptaki drapieżne, szczególnie młodym osobnikom.

Projekt rozporządzenia zagwarantuje zającom i kuropatwom pełną, całoroczną ochronę, aby umożliwić stopniowy wzrost ich populacji.

- Zające i kuropatwy to tradycyjni mieszkańcy polskich łąk i lasów – twierdzi Minister Kraszewski. Przyrodnicy biją na alarm i ostrzegają, że oba te gatunki mogą już niedługo zniknąć z naszego krajobrazu. Dlatego musimy podjąć zdecydowane działania… Chcę, żeby rozporządzenie jak najszybciej weszło w życie.
 
Dotychczas podejmowane działania:  próby ograniczenia populacji lisa, nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Kiedy zającom i kuropatwom grozi całkowite zniknięcie z polskich lasów i łąk, ich śmiertelny wróg: lis, ma się coraz lepiej.

Liczebność tego gatunku regularnie wzrasta z powodu masowej akcji zwalczania wścieklizny. Zgodnie z rocznikiem statystycznym GUS „Leśnictwo 2008” liczebność populacji lisów w Polsce w 2000 r. wynosiła 145 tys. szt., a w 2008 r. ich liczba wzrosła już do 209 tys. szt.

Jednak Polski Związek Łowiecki, który inwestuje w hodowlę 3 tys. zajęcy i 15 tys.  kuropatw rocznie, po to, by móc je potem odławiać wystosował protest do ministra. W zamian proponuje wprowadzenie opłat środowiskowych do gruntów rolnych zachowujących miedze i śródpolne remizy, prowadzących ekstensywną gospodarkę i zachowujących naturalny krajobraz.

Źródło: MInisterstwo Środowiska, Polski Związek Łowiecki