Wawel z Rodziną

Firma Wawel SA, krakowski producent słodyczy, poinformowała o zamiarze utworzenia fundacji pod nazwą „Wawel z Rodziną”.

         
ocena: 4/5 głosów: 2
Wawel z Rodziną
Fundacja Wawel z Rodziną zostanie powołana w celu udzielania pomocy społecznej, w tym wspierania polskich rodziców, a także osób i instytucji, sprawujących opiekę zastępczą nad dziećmi. Będzie również działać w obszarach z zakresu: ochrony zdrowia, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności naukowej oraz sportu i ochrony środowiska.

Powołanie fundacji ma na celu usystematyzowanie prowadzonej przez spółkę działalności charytatywnej. Od wielu lat firma Wawel SA działa na rzecz osób potrzebujących i udziela wsparcia instytucjom, świadczących pomoc społeczną. Od ubiegłego roku firma mocno wspiera placówki opiekuńczo-wychowawcze w całej Polsce. Dostrzegając wiele negatywnych zjawisk społecznych, które nasiliły się w Polsce w ciągu ostatnich lat, Firma pragnie im aktywnie przeciwdziałać. „Wawel z Rodziną” chce działać na rzecz poprawy losu dzieci oraz osób słabych i pokrzywdzonych przez los. Działalność Fundacji nie ograniczy się tylko do terenu Małopolski, choć spółka chce otoczyć szczególną opieką inicjatywy i instytucje lokalne.