Droższe jaja?

Po ostatnich wzrostach ceny jaj nieznacznie zmalały. Jednak przewiduje się spadek produkcji jaj, co może przełożyć się na wyższe ceny.

         
ocena: 5/5 głosów: 1
Droższe jaja?
Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w połowie października ceny jaj nieco zmalały. Dla porównania we wrześniu odnotowano znaczne wzrosty cen. Różnica pomiędzy ceną z końca sierpnia a ceną z końca wrześnie wynosiła zależnie od klasy wagowej od 2 do 7 procent.

Analitycy nie są zgodni w ocenie sytuacji. Nie wiadomo czy ostatnie spadki cen to tylko chwilowa przerwa we wzrostach czy też być może trwały trend.

Dane od producentów jaj świadczą o tym, że jaj na rynku będzie mniej, co implikuje niestety prawdopodobieństwo wyższych cen. Według prognoz Komisji Europejskiej pod koniec bieżącego roku polscy producenci dostarczą o 11 procent jaj mniej niż pod koniec roku ubiegłego. Sytuacja nie dotyczy tylko Polski. Spadek produkcji przewiduje się również we Francji Holandii i Wielkiej Brytanii. Mimo wzrostu produkcji w Hiszpaniii i w Niemczech przewiduje się ogólny spadek produkcji w obszarze Unii Europejskiej.

Trudno jest też przewidzieć jak producenci zareagują na zmiany wchodzące w życie w 2012 roku. Chodzi o wycofywanie z użycia przy hodowli kur klatek starego typu. Komisja Europejska nie przedstawiła wciąz jasnego stanowiskie i nie wiadomo jak zachowa się w stosunku do krajów czy poszczególnych producentów, którzy nadal będą stosowali klatki starego typu. Pojawić się mogą np. ograniczenia w handlu pomiędzy krajami UE. Dla przykładu jeśli wprowadzonoby częściowy zakaz eksportu jaj z Polski to mogłoby to przełożyć się na ich niższe ceny. Nie można jednak ocenic prawdopodobieństw poszczególnych scenariuszy. Pozostaje mieć nadzieje, że jaja nie podrożeją - przynajmniej do Wielkanocy!