Polacy to uczciwi klienci i nielojalni pracownicy

Światowy Raport o Kradzieży w Handlu Detalicznym alarmuje, że poziom kradzieży jest obecnie najwyższy od 2007 r. Straty w handlu wyniosły prawie 89 mld euro!

         
ocena: 5/5 głosów: 1
Polacy to uczciwi klienci i nielojalni pracownicy
Sektor handlu wskutek kradzieży, spowodowanych zarówno przez klientów, pracowników jak i zorganizowane grupy przestępcze, a także poprzez błędy wewnętrzne poniósł straty w wysokości 1,45 % dochodów - co stanowi zawrotną sumę prawie 89 mld euro! Wzrost światowego poziomu kradzieży wyniósł 6,6 % (w Polsce 4,4%, w Europie 7,8%).

Największy wzrost dotyczy kradzieży dokonywanych przez klientów i grupy przestępcze. Te podmioty są odpowiedzialne za prawie połowę strat w światowym handlu. Nieuczciwi pracownicy są odpowiedzialni za ok. 35% strat, co stanowi niebagatelną sumę 21 mld euro. Europejscy sprzedawcy jako główne żródło strat wskazują przede wszystkim klientów. Pracownicy i klienci kradną jednak inaczej. Średnia wartość towaru, kradzionego przez pracownika jest piętnastokrotnie większa od towaru, który ze sklepu kradnie klient.

W Polsce straty sieci handlowych stanowiły 1,41% ich przychodów ze sprzedaży. Jest to co prawda lepszy wynik w porównaniu ze średnią globalną i średnią Europy Środkowej, jednak średnia strat ondotowana w krajach Europy Zachodniej wyniosła tylko 1,3 %. We Francji i Szwajcarii odnotowano nawet mniejszy procentowy wzrostu poziomu strat. Są to jednak kraje, w których od lat poziom kradziezy kształtuje się na niskim poziomie.

Ciekawa jest struktura polskich kradzieży na tle Europy. Okazuje się bowiem, że polscy klienci są jednymi z najuczciwszych w Europie. Odpowiadają co prawda za 42,6% strat, ale jest to trzeci najniższy wynik w Europie. Pierwsze mejsce pod tym względem zajmuje Słowacja i Rosja. O ile możemy pochwalić się uczciwością klientów, to zupełnie odwrotnie sytuacja przedstawia się w przypadku pracowników. Nielojalni pracownicy powodują 33,5% całkowitych strat, ale pod tym względem zajmujemy trzecie miejsce w zestawieniu najwyższych wyników w Europie. Najwyższy wynik jeśli chodzi o straty powodowane przez pracowników odnotowano w Rosji, drugie miejsce zajęła Słowacja. Jak widać trend w tych trzech krajach jest podobny. Nie jesteśmy skłonni okradać innych będąc klientem sklepu, natomiast jako pracownicy nie mamy większych oporów przed okradaniem pracodawcy. Interpretację tego zjawiska pozostawiamy jednak socjologom.